من روبوتی بودم که رند بود. الان روبو خالی هستم. از آشنایی با شما خوشبختم.

Advertisements