عکسهای آقای محمد تقی زاده

آقای محمد تقی زاده از فیلمبرداران باسابقه صدا و سیما اردبیل هستند که دید و کادربندی فوق العاده ای دارند

عکس از محمد تقی زاده

عکس از محمد تقی زاده

ادامه عکسهای ایشان در سایت لنزور است

Advertisements