اساتید ما گفته اند و در کتابهای ما اومده که درخت میوه در فضای سبز کنار یا وسط خیابون کاشته نشه. و این یه اصله منطقیه. چون مثل امسال که خوشبختانه وضعیت میوه خوبه. بچه های کوچیک و افراد کنجکاو به عشق میوه خوردن میان وسط رمپ ها و خطر تصادف افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه موقع کندن میوه شاخه درخت هم میشکنن و زخم درخت بیماری قارچی میگیره و کل درخت از بین میره… در شهر ما هم که درخت توت همه مدل و همه جا کاشته شده و هنوز هم کاشته میشه… by roborend

via Instagram http://ift.tt/1Q4eafX
Advertisements