دیروز چندتا دختر بچه مدرسه ای با تشر راننده سرویسشان اومدند گلخونه… مشت کوچکش رو باز کرد و چند تا توت فرنگی کال و ریز و نیمه رسیده ریخت روی میز من. تندتند گفت: عمو اینها ریخته بودند زیر گلدونها. تازه من فهمیدم که بچه ها توت فرنگیها رو از گلدونهای جلوی گلخونه کنده اند و راننده سرویسشان دیده و بهشون تشر اومده و اینا. گفتم بچه ها بردارید مال شما ولی دیگه از فردا توت فرنگیها خود بخود نریزه زمین ها ؛) 😆 by roborend

via Instagram http://ift.tt/1edOi0c
Advertisements