نوروز 93 انگار همین دیروز بود… مثل برق گذشت و نوروز 94 آمد. فولکلوری در بین اقوام ما هست که مرد خانه اگر چهارشنبه سوری در سفر باشد و خانه نباشد خوب نیست… یا چندین سال (مثلا هفت سال) چنین خواهد شد که در کنار خانواده نباشد. فلذا شب چهارشنبه سوری هر جوری شده باید مردها در خانه خودشان باشند. by roborend

via Instagram http://ift.tt/1IlX6L0
Advertisements