یکم باید روی تحریرهامون کار کنیم

ایران یکی از کشورهای بد از نظر فضای کسب و کار در گزارش بانک جهانی
Via BBCPersian.com | اقتصاد

Advertisements