فلسفه عکاسانه

اونایی که عکس خوب میگیرن، خیلی بدبختند. چون چندوقت که گذشت میشن عکاس باشی خانواده، و در هیچ عکسی حضور ندارند!
#عکاسی

Advertisements