برف بهمن ۹۲ در مازندران

از صبح که راه افتادم سمت مازندران، هر لحظه بیشتر شوک شدم. خونه، گلخونه، پمپ بنزین… سقفهای زیادی فرو ریخته‌اند. درختان مرکبات «جر» خورده‌اند. خیلی خرابی به بار آورده، عملا صدا و سیما خبررسانی کامل نکرده. دو هفته گذشته، ولی همه فراموش کردند که جماعتی از قهر برف کلی دارایی حلالشان، دسترنج سالهای عمرشان… به دوگانه هیچ مدیری نیست. حداقل، قطع شدن برق و در نتیجه آب آن هم به مدت چهارشبانه روز، مستقیما به نگهداری ضعیف شبکه مربوطه. مدیران شبکه برق چطور زحمت افتادن این مردم را جبران خواهند کرد؟

Advertisements