محور نمین – آستارا چهار خطه می‌شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: با تأمین اعتبار ملی در سال آینده محور نمین – آستارا چهار خطه می‌شود تا تردد در این محور با ایمنی بیشتر انجام شود.
خبر از عرش نیوز

Advertisements