یول سوزلری

وقتی در نور شدید روز و ظهر هنگام با سرعت 120 کیلومتر در ساعت وارد تونلی میشوید که روشنایی ندارد (به هر دلیلی) چراغهای شما هرچند که روشن هم باشند در چند ثانیه اول شما چیزی از تونل نمیبینید! چون مردمکهای چشم شما به چند ثانیه زمان برای باز شدن و عادت کردن به آن تاریکی دارند.

پس با سرعت خیلی زیاد وارد تونلهای تاریک نشوید. چون یک در میلیون احتمال دارد درست چند ثانیه قبل از شما در ورودی همان تونل تصادف شده باشد و شما نفرین بعدی باشید.

وقتی از دور دیدید که تونل سیستم روشنایی ندارد. سعی کنید چشمهاتان را گشاد کنید. سرعتتان را کم کنید و چراغها را نور بالا کنید. سعی در گشاد کردن چشمها به بزرگتر شدن مردمک چشمتان کمک میکند.

Advertisements