هنر والای خریدن و فروختن

… مشتریان با سرعت بیشتری متوجه بهبود کیفیت در کالاهای نسبتا تجاری مشهور میشود تا محصولات بدون نام مطرح. برعکس افت کیفیت در محصولات ارزان قیمت را خیلی زودتر متوجه میشوند.

… بنگاههای دارای مشتریان راضی، آسان‌تر خواهند توانست قیمتهای خود را افزایش دهند. … مشتریان ناراضی خصوصا به افزایش قیمت حساس هستند و سریع انگیزه‌های ریاکارانه را استنتاج میکنند…

… عملیات تبلیغاتی پرخرج و با شکوه به مشتری علامت میدهد که این شرکت به کیفیت و آتیه فروش محصول خود باور دارد. برعکس در حالت تبلیغات آنلاین، مشتریان توان تعیین زمان پدید آمدن شرکت یا حجم بودجه بنگاه را ندارند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – شماره 2441 صفحه 28 تاریخ 03/06/90- ترجمه جعفر خیرخواهان.

Advertisements