سیتیزن ژورنالیسم تا کجا فرو رفته است؟


زن و مردی به قصد قتل، زن دیگری را به جنگل فندق‌لو منطقه آبی‌بیگلو (آب‌بیلی) میبرند و با ضربات چاقو به قتل میرسانند. ضاربین در جاده آبی‌بیگلو به اردبیل به شهر نرسیده توسط پلیس 110 دستگیر میشوند.
چه‌طوری؟
یک چوپان شهروند-خبرنگار با موبایلش از ماجرا فیلمبرداری کرده و به پلیس اطلاع داده‌است!!

-منبع من یکی از اهالی منطقه بود

Advertisements