یک مساله اقتصادی

هر کیلوگرم معادل تقریبا 35.27 اونس است.
به گفته رییس بانک صادرات اردبیل از ابتدای طرح فروش طلا در بانک صادرات تا لحظه مصاحبه حدود 52 کیلوگرم قرارداد بسته‌اند.

حالا امروز هر اونس طلا رو میانگین 1800دلار بگیریم (هرچند به رکوردهای 1900 هم رسیده‌است) در نتیجه:
35.27*1800*52*1050(دلار بازار 1200 تومان است ولی بانک صادرات با نرخ مرجع بانک مرکزی کار میکند) = 3.5 میلیارد تومان
و این در صورتی است که برخی نسبت به بانک صادرات و سیستم عملکرد آن در فروش و خرید طلا معترض بوده و گزارشهای نارضایتی وجود دارد. و برخی هم مثل خود من از بیخ از بانک صادرات خوششان نمی‌آید و به طرحهاش هم اعتماد نمیکنند.

حالا… بماند بانک صادرات و عملکرد کلی آن بماند. ولی این ایده (هرچند با عملکرد ناقص و سودجویانه بانک صادرات) توانسته این همه از نقدینگی جامعه کم بکند. سوالی که برای من مطرح شده این است که آیا با چنین روشهایی میتوان به سرعت نقدینگی جامعه را کم کرده و تورم را کنترل کرد؟ امیدوارم وبلاگهای اقتصادی به این سوال توجه بکنند.

اصولا آیا جمع آوری نقدینگی منجر به کاهش تورم میتواند بشود؟ (آن هم با اقتصاد عجیب غریب ایران؟)

Advertisements