تقلب در سیستم آموزشی کشور به ضرر همه است

امروز بعد از امتحان رییس آموزش گفت که بنشینیم برای پر کردن فرمهای نظرسنجی در مورد اساتید.
ما بعد از ترم یک فرمهایی داریم که نظرتون در مورد استاد چی بود. برخی سوالها چرت هستند و اکثرا بچه‌ها گزینه یک رو که خیلی خوب هست رو علامت میزنند.

ما این ترم هفت واحد درس داشتیم با استادی که نه وقت کلاس آمدن داشت (به خاطر شغل اجراییش) نه حوصله داشت و نه تاب و تحمل درس خواندن و درس دادن.
الغرض این ترم به ما بد گذشت. اول ترم هم من اعتراض کرده بودم که این آقا هفت واحد واسش زیاده. کسی گوش نکرد.

چون کلاس درست و حسابی هم تشکیل نشده بود قرار شد کپی بده. یک هفته مونده به امتحان به زور ازش گرفتم و تکثیر کردم دادم به بچه‌ها. یک جزوه برای سه درس!
امتحان سوم رو هم که دادیم یک ساعت بعدش نمرات رو زده رو بیلیورد. این یعنی چی؟

امروز که فرم نظرسنجی رو دادند. به بچه‌ها گفتم در مورد این یکی حداقل واقعی نظر بدین که ترم بعد اقلا رو انتخاب اساتید یک تجدید نظری بکنند.
همین چیزها و تبعیضهایی که این استاد کرد و تقبلهای سرجلسه امتحان بحث شد و من زدم به سیم آخر.

که باباجون ارزش خودتون رو پایین نیارید با تقلب.
ارزش دانشگاه رو پایین نیارید با تقلب.
ارزش سوادتون رو پایین نیارید با تقلب.
ارزش مدرکتون رو پایین نیارید با تقلب.
به اقتصاد کشور صدمه نزنید با تقلب.
به آینده کشور صدمه نزنید با تقلب.

از بچه‌های خودتون فرصت زندگی بهتر رو نگیرید با تقلب.
و هزار تا صدمه دیگر که با تقلب میرسه به کشور.

بعد بحثها طولانی شد و رودررو شد و اینا و
بعد یکی از همکلاسیها گفت که به من مربوط نیست و من بشینم سرجام و درسم رو بخونم و به دیگران کاری نداشته باشم.

خب من هم ترجیح دادم بیام بیرون.

ولی من مخالف تقلب در سیستم آموزشی کشور هستم. این راه به بیراهه میرود.

Advertisements