نیازمندیم: شرکت شیت جمع کن کاردرست

یکی دو سه سال اخیر کارتها و لیبلهایی رو که کار میکردم میفرستادم واسه شرکت پرمون طرح. اونها از جاهای مختلف و کارهای خودشون رو جمع میکردند و اصطلاح شیت Sheet میبستند و میدادند چاپخونه و چاپ میشد و هم برای ما منافع داشت. (که زودتر آماده میشد و هزینه کمتر بود) هم برای اونها منافع داشت.

همین پرمون طرح رو هم از همین طریق آگهی در وبلاگ پیدا کرده بودم و خدا حفظ کنه، آرش بزرگ معرفی کرده بود.

حالا این روزها پرمونی‌ها از این کار خسته شده‌اند سفارش قبول نمیکنند.

لذا این جانب به یک شرکت شیت بند کیفیت دار کار درست. نیازمندم.
تو رو گوگل! اگه جای خوبی رو سراغ دارین خبر بدین یا دست به دست بدین. که به زودی نمایشگاهی در پیش است و من چندتا کار باید آماده بکنم.
قیمت متوسط برام قبوله. ارزون نمیخوام. گرون نمیخوام.

زمان تحویل مثلا ده روزه قابل قبوله. حساب کتاب داشتن و منظم بودن شرکته واسم مهمه. بی در و پیکر نمیخوام.
بدسلیقه و هشلهفت نمیخوام.
لیبل کاغذی و کارت ویزیت گلاسه و همین کارهای معمولی.

Advertisements