نژادپرستی از بین نمیرود تنها از شکلی به شکل دیگر منتقل میشود

لب کلام اینه که قدیم نازیها میگفتند که طرف آریایی باشد. نمیگفتند آریایی باشد و کچل و زشت و کوتاه نباشد. مهم تشکلات طرف مهم نبود. ژنتیکش مهم بود. اونها میگفتند هرکسی سفید و آریایی باشد در کل قابل قبول است. ولی.

امروز میگویند هر چیزی میخواهد باشد. سیاه زرد سفید. ولی زیبا یا حداقل مرتب و جذاب باشد.

حتی فروشنده‌های ماهی پنجاه‌هزارتومن حقوق هم برای کارآفرین یا دکتر یا مهندس یا معلمی که تیپ درستی نداشته باشد تره خورد نمیکنند.

در مقابل برای خانوم-با-شخصیت 150 سانتی 150 کیلویی دو ساعت وقت میگذارند. اگر! بله اگر! مجهز به فنون شریف نژادپرستی مدرن باشد.

آقایان و خانم‌های محترم. ما نژاد پرستیم.
نه که برخورد یا اتفاق خاصی افتاده باشد و این رو بگم. در کل. میگم. ما نژاد پرستیم.

Advertisements