حاجی میر حاجی

هرکسی از قدیمهای گلدوست اهالی مشگین شهر که به من مراجعه میکرد. تعریفی از فرش فروشی میکرد به نام حاجی میرحاجی.
یکبار تابستان گذشته رفته بودم مشگین شهر. مغازه‌اش را پیدا کردم ولی نبودش.
امروز صبح هم رفته بودم مشگین‌شهر. رفتم دوباره مغازه‌اش و بودش. پیرمردی 88 ساله. همان بود که باید میبود.

میدونی. وقتی با گیاهان کار میکنند. آدمها. به مدت طولانی. خصوصیات خاصی پیدا میکنند.
من هنوز در حدی نیستم که اون خصوصیات رو برات بنویسم ولی لابد کسی در اطرافت پیدا میکنی.

چیزی از گلهاش نمونده و پیری باغبان با پیری باغش معمولا همزمان میرسه.

دیدنش تجربه بزرگی بود.

Advertisements