فرض کنیم الان من تو هاییتی زیر زلزله 7 ریشتری جون میکندم و یه نفر تو اردبیل ایران به اخبار گوش میکرد و میگفت به دوگانه ام که بزرگترین زلزله متصور رو سرشون خراب شده
میخواستند کشور فقیر بیچاره نباشه.

یک جمله از یک نفر هیچ وقت یادم نمیره. محتواش اینه که:
دیگران اگر امروز راحت و سرخوش هستند دلیلش اینه که دیروزشان را نخوابیدند.

Advertisements