معرفی میکنم: مردی که جلوی ملت ایران لم میدهد

آقای وحید جلیلی و مجری «رو به فردا» شبکه سه آقای وحید یامین پور از رادیو جوان برخواسته‌اند. یا حداقل میشود گفت در گذشته برنامه‌های مشترک زیادی در مورد معارف اسلامی و جوانان و غیره باهم داشته‌اند.

دیشب مهمان دیگر برنامه آقای علی مطهری (نماینده مجلس هشتم و پسر مرحوم آقای مرتضی مطهری) {ویکی پدیاخبر همین برنامه در وبلاگ آقای مطهری} بسیار منطقی و سلیس و آرام حرف میزد. طرفداری نمیکرد و هر دو طرف متخاصم انتخابات را نکوهش میکرد.

در مقابل آقای وحید جلیلی حمله میکرد. خاطرات شخصی از روزنامه‌هایی که کار کرده میگفت و از اشخاص اسم میبرد و کارها و نظراتشان را مسخره‌میکرد. (همانطور که من و شما در جمعهای دوستانه ممکن است حرف بزنیم)

نظرات سیاسی این دو طرف اصلا برام مهم نبود. چیزی که مرا شگفت‌زده کرد آداب اجتماعی آقای وحید جلیلی بود.

آقای وحید جلیلی رسما تیکهای عصبی وحشتناکی دارد. رگ گردنش را میکشد و با اون یال و کوپال جلوی آقای مطهری که تقریبا و رسما چهار زانو نشسته است لم داده و قلیانش کم بود. طرز حرف زدن، نشستن و رفتار آقای جلیلی افتضاح بود. همین.

نظراتش هم که طبق معمول به درد خودش میخورد.

Advertisements