لابی های نژاد پرستانه ایرانی در رای گیرهای اینترنتی را تشویق نکنیم

خب من بچه بودم. وقتی برای بهترین وزنه بردار جهان به صورت اینترنتی رای گیری میشد و من برای آقای رضازاده خیلی تلاش کردم. بچه‌گی کردم. عقلم نمیرسید. ولی الان که ماجرای بهترین صدا (توجه کنید: بهترین صدا. نه بهترین خواننده) که توسط رادیو ملی عمومی آمریکا NPR در جریان است. اینکه به همدیگر فشار وارد میکنید که به آقای شجریان رای بدهید. نژاد پرستی است.

من هیچی از وزنه برداری نمیدانستم و رقبا را هم نمیشناختم. به مردم سقلمه میزدم که آقای رضازاده هموطن ماست. الان هم آقای شجریان چون هموطن ماست عزیز است و بزرگ. اهل هنر میگویند تک است. قبول. میگویند وطن دوست است چه عالی، در زلزله بم خیلی زحمت کشید، یادمان نمیرود.

ولی من هیچی از موسیقی سنتی ایرانی نمیدانم. گوش نمیدهم. خوشم هم نمیاد. شناختی هم از رقبا ندارم. پس چطور داوری کنم که کدام صدا بهتر است؟ باید تک تک را گوش بدهم و چه بسا از این صدا یا آن صدا خوشم بیاید.
بنابراین این رسم غلط را جمع کنیم. اگر قرار است داوری کنیم صادق باشیم. نه جانب‌دار و پیش‌داور.

دوستان من اگر ایشان را دوست دارید. خب رای بدهید. تبلیغ هم بکنید. ولی دیگر فشار وارد نکنید. فشارهای اینجوری از یک جای دیگری بیرون میزند. مثلا میگویند ایرانیهای آنلاین در رای‌گیریهای اینترنتی بی‌اخلاقی میکنند.

Advertisements