سرنوشتی که در انتظار ماست

عکس، تاکسیهای منطقه‌ای رو در چین نشون میده که در صف پمپ بنزین ایستاده‌اند و از نظر عکاسی صحنه‌ای بدیع است ولی از نظرهای دیگر چطور.
آیا این سرنوشت هم در انتظار ماست؟
photo credit .

Advertisements