چرا سایت میزنیم؟

داشتم رو فرندفید از دست پاتن جامه نق میزدم. که بعد از ده سال که پاتن جامه پوشیدیم. این آخری شلوار کتانش ده بار هم نپوشیده بودم که رسما پاره شد. و علتی پیدا نکردم جز خراب بودن پارچه‌اش!

بعد یک سرچی کردم ببینم رو سایتشون چی دارند. که سرچ فارسی روی گوگل برای «پاتن جامه» هیچ نتیجه‌ای مستقیم به خود این شرکت نداره. سرچ انگلیسی patan jameh ولی سایتشون رو میاره که تمام فلش هست و به انگلیسی.

من این سوال رو میپرسم. برادر من! تولید کننده گرامی! شما برای کدوم بازار محصول تولید میکنید؟ (ایرانی یا خارجی؟)
هدف از تاسیس سایت چیه؟ (این که فروشنده‌ها و بچه‌محلهای طراح لباس شما رو بپوشند و مانکن بازی کنند؟)

Advertisements