خطر شبکه خبر در کمین قشر کارمند

شوخی نمیکنم ها. بیچاره آن کارمندهای اداره‌ها و جاهایی که عادت دارند «شبکه خبر» همیشه باز باشد.
اگر آمار واقعی بگیرند چیزهایی مثل «عدم آرامش روانی» «عدم توانایی کنترل
خشونت» «عدم اعتماد به افراد جامعه» «عدم اعتماد به خانواده» «ریسک
اعتیاد به مواد مخدر» و خیلی المانهای دیگر به خاطر [جنس محتوی این شبکه] بالا خواهد بود.
این یک حس قوی است که نسبت به آثار مخرب این شبکه معظم بین‌المللی خبری، دارم و ممکن است کاملا غلط باشد!

Advertisements