روزم رو خراب کرد

دیروز صبح زبان تخصصی داشتم. استاد بسیار محترم و با سوادی داریم که ارشد باغبانی دارد و سواد باغبانی‌ش توپ است و زبان انگلیسی‌اش خیلی عالی است. ولی…
متن تخصصی علاوه بر اصطلاحات تخصصی کلمات معمولی هم دارد. این کلمات معمولی هم بینشان تلفظهای خاص وجود دارند. یعنی یک استاد زبان تخصصی هم باید زبان معمولی‌اش با کمترین خطا باشد هم تخصصی‌اش. خب دیروز وقتی استاد داره غلط تلفظ میکنه من عصبانی شدم. هی ریختم تو خودم هی ریختم تو خودم. تا بالاخره آدم از چهره‌ش دیگه معلوم میکنه دیگه. نگاهش دیگه بد میشه دیگه. بعد از کلاس استاد میگه فلانی چرا عصبانی هستی؟ آخه گیر میکنی بین چندین معذوریت و یک خطای دیگه میکنی که استاد از جای دیگه مشکل داشتم و روزگار و اینا… این دیگه روزم رو خراب کرد.

من انتظارم از استادم اینه که وقتی روی یک کلمه‌ای شک میکنم بگم این استاد ۷ هشت سال زبان انگلیسی خونده تا به اینجا رسیده و تمرین و تکرارش زیاد بوده پس اشتباه از من است و معیار استاد است.

امروز کامنتی برای یک مطلب قدیمی گرفته بودم که دردم رو تازه کرد. با زبان انگلیسی چه باید کرد؟

Advertisements