ترکی بگم؟

یه خانوم مسنی همین سی ثانیه پیش گیر داده بود به من و هزار تا قیمت پرسید (همه ش هم روش هست ها. ولی میپرسید هر کدوم رو هم دوبار و هر بار هم میگفت چقدر گرونه) بعد یک کاج مطبق بزرگ (آروکاریو) رو قیمت پرسید. کل مکالمه رو هم داریم ترکی حرف میزنیم. میگم «هشتاد مین تومن» دوباره پرسیده. دوباره گفتم. میگه ترکی بگو بفهمم من سواد ندازم! آخه ننه. هشتاد به ترکی ما همون هشتاد هست. به ترکی استانبولی میگن «Seksen» بعد من هم اون رگ بی‌غیرتم بالا اومد گفتم سکسان مین تومن! میگه من که خارجه‌ای بلد نیستم. ترکی بگو!!

به درد بخور:
اعداد به ترکی ما و لهجه ما:
بیر1 – ایکی2- اوچ3- دورت 4- بش5- آل تی6- یددی7- سک‌گیز8- دوک‌گوز9- اون10-
ایگیرمی20- اوتوز30- قیرخ40- عل‌لی50- آت‌میش60- یت‌میش70- هشتاد80- دوخ‌سان90- یوز100-
ایکی‌یوز200 – اوچ‌یوز300- دورت یوز400 – بش‌یوز500 – آلتی یوز 600- یددی یوز 700- سک‌گیز یوز 800- دوک‌گوز یوز 900- مین 1000

دستور عمل ساده‌ای داره متوجه شدید؟ برای اعداد دو رقمی رقم دهگان اول بعد هم رقم یکان مثلا21 ایگیرمی بیر
اعداد سه رقمی هم: عدد صدگان + ضریب صد + عدد ده گان+ یکان : 369 : اوچ + یوز+ آتمیش +دوک‌گوز
اعداد چهار رقمی : عدد اول از سمت چب + ضریب هزار=مین + و بقیه‌ش مثلا 1996 : بیر + مین + دوک‌گوز یوز + دوخ‌سان + آلتی (معمولا وقتی عدد اول یک باشه اغلب جماعت اون رو نمیگن و میشه: مین دوک‌گوز یوز دوخسان آلتی. آدمهای خیلی کتابی ولی برعکس همیشه اون یک رو میگن!)

Advertisements