قضيه عيد فطر 88

north pole moon2

يك چيز در این گیر و دار یادتان رفت. امسال بر عکس همیشه دارند علم را قبول میکنند و محاسبات ریاضی تقویم را که میگوید فلان ثانیه ماه طلوع کرد و ماه قمری عوض شد. حالا شما نمیگذارید!

Advertisements