عرضی دارم با وبلاگنویسان گرامی

3486270713 8f67f76d8a

http://www.flickr.com/photos/whisperwolf/3486270713/

قضیه مربوط میشه به گزارش آگهی‌هایی که به تازگی در وبلاگستان منتشر میشوند. خیلی امر درست و به جایی است و میتواند جبران کمبود آگهی معمولی را برای وبلاگها بکند.
ولی بلاگرهای محترم، بنده یک خواهش دارم:

هنگامی که مطلب-آگهی (در مقابل گزارش-آگهی) می‌نویسید حتما به خوانندگانتان گیرا بدهید. لازم نیست بگویید این مطلب آگهی است ولی حتما یک جوری شفاف باشید.

چرا که همه اعتباری که شما دارید خوانندگانتان هستند و برای این به شما آگهی داده شده که خواننده معتمد دارید. اولین ضربه به اعتماد خواننده آخرین ضربه است. حواستان باشد.

Advertisements