اخبار محلی

چند روز پیش دو مهندس از طراحان جاده اردبیل سرچم را اتفاقی در جایی دیدم و این جاده که دولت از قبل از انتخابات داره سعی میکنه برای هفته دولت افتتاحش بکنه، متاسفانه هنوز کار داره و یک تونل بزرگش هنوز آماده نیست. ولی در کل میشه گفت تا پایان سال آماده میشه. احتمال هم داره هفته دولت بتونن به طور آزمایشی شروع به کارش رو بزنن و اون تونل کنار گذر بخوره.
حدود 100 میلبارد تومان برای این جاده حدودا 150 کیلومتری هزینه شده و فاصله اردبیل به تهران رو به 6 ساعت کاهش میده (از 10 تا 12 ساعت فعلی)
من به این جاده خیلی امیدوارم و واقعا باید قدر تلاشی رو که برای احداث این جاده میشه بدونیم.

همچنین قطار اردبیل به میانه هم کارش زیاده. در 23 کیلومتر کوهستانی این قطار 20 تونل باید احداث بشه و سرعت احداث هر تونل در بهترین حالت روزی 3 متر است… حالا حالاها کار داره.

Advertisements