بیست و دوم خرداد هشتاد و هشت

من تا حالا چنین حضوری در رای گیری و تبلیغات انتخاباتی ندیده بودم. دو سه شب گذشته واقعا شهر شلوغ و کار و کاسبیها تعطیل بود.
من هیچ وقت برای رای دادن مجبور به ایستادن در صف نشده بودم. همیشه میرفتی انگشت میزدی تموم. ولی امروز تو صف درازی ایستادیم! اغلب حوزه‌ها هم اینطور بود.
Advertisements