نکته‌ی کوچک

من در مناقشه آقای محمود احمدی نژاد و آقای میرحسین موسوی (چرا روی میر!؟ اینقدر تاکید میکنند افراد؟ صمیمیت می‌آورد؟ سید حسین هم میشود گفت ها. البته بدون این القاب ناصواب هم بد نمیشود ها) یک نکته کوچک دیدم که حیف شد که آقای موسوی یادش نبود یا به ذهنش نرسید.

آقای محمود احمدی‌نژاد لقمه‌ای بود که آقای بشارتی وزیر کشور آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در سفره این کشور به عنوان استاندار استان تازه تاسیس اردبیل گذاشت!

وقتی آقای محمود احمدی‌نژاد داشت از دولتهای قبلی و بخصوص تیم کاری و افراد زیر دست آقای هاشمی انتقاد (که چه عرض کنم دادرسی و اعلام جرم عبارت بهتری است) میکرد. کاش ازش میپرسید که شما چطور وارد چرخه سیاست این کشور شدید؟
آیا استاندار بودن یک مقام انتخابی با آراء است که بگوییم که شما را «ملت» انتخاب کرده‌بود و شما در تیم آقای هاشمی نبودید؟

آقای محمود احمدی‌نژاد بالاخره باید در مقابل خیلی «چیز»ها جواب بدهد. ولی حیف که مثل دادگاه صدام حسین در همان دادرسی‌های اولیه حکمش صادر میشود و مثل پرونده جنگ حمله عراق به ایران نوبت نمیرسد. تاثیرات تخریبی زیست محیطی آقای استاندار سابق اردبیل هم اون اواخر عملکرد آقای محمود احمدی‌نژاد است و نوبت بهش شاید نرسد ولی نباید فراموش شود.

بعد از این مناظره من دریافتم که آقای موسوی درست که است کاندید مورد پسند من نیست. و با نظرات و ایده‌آلهای من خیلی فاصله دارد. ولی به هرحال میشود بهش فکر کنم.

Advertisements