حساب باز کردن روی آذربایجان

در انتخابات قبلی بود؟ آقای مهرعلیزاده که رئیس مسبوق تربیت بدنی بود؟ روی آذربایجان حساب باز کرده‌بود که چون اصلیتش ترک است، پس ترکها باید بهش رای بدهند.
ولی من حقیر شناختی که از همزبانانمان دارم این است که درصد بسیار زیادی از ما نژادپرست نیستند. حداقل به نژاد ایرانی اولویت بیشتری میدهند. درسته پان ترک‌ها و دسته‌های خفیف‌تری وجود دارند ولی بسیار بسیار کم‌شمار.

حال میبینم که آقای موسوی هم دارد همین اشتباه را میکند، آقای کلانتری (وزیرالوزرای مسبوق کشاورزی) گفته است: اگر ‪ ۱۳‬ميليون آذري راي دهند ، موسوي رييس جمهور است.

از کنار دست دارم کارهاشان را تماشا میکنم و میتوانم بگویم این حرکت روی صفحه شطرنج انتخابات، همان حرکتی است که آقای مهرعلیزاده انجام داد و شکست خورد.

Advertisements