اقتصاد کلان

امروز اولین بار رفتم سر کلاس درس! درس اول اقتصاد. و یک خفن دکتر سختگیری به تورمان خورده که نگو.
آخر جلسه گفت: سوال؟ من هم پرسیدم امروز که نرخ بهره 12 درصد اعلام شد کار خوبیه یا نه؟
گفت در مدل اقتصاد مخلوط-اسلامی که ما داریم. بله دخالت دولت تا حدودی مجاز است ولی نه اینجوری. ولی دولت باید کاری بکند که خود بازار اتوماتیک نرخش پایین بیاید. اینکه دستوری است ماجرای دیگری است.
گفت اصولا نرخ بهره دو سه درصدی کمتر از نرخ تورم باید باشد. وقتی نرخ تورم توسط بانک مرکزی بالای 30درصد است. پس نرخ 12درصد تناقض است!

از این رییس جمهور که گذشت. امیدوارم رییس جمهور آینده دو تا کتاب مختصر صد صفحه‌ای به نام «اقتصاد خرد» و «اقتصاد کلان» را مطالعه بکند.

Advertisements